Радиус: Изключено
Радиус:
км Set radius for geolocation
Търсене

За повече информация, моля посетете сайта на общината, на адрес: http://www.cjgiurgiu.ro

Гюргево e окръг в Румъния с площ 3526 км2 и население 298 242 души (2001). Административен център е град Гюргево. Окръг Гюргево се намира в регион Мунтения, съставен е от една мунципия (Гюргево), 2 града със самостоятелно самоуправление (Болинтин-Вале и Михайлещи) и 50 комуни (малки общини). Населението на окръга към 18 март 2002 година е 297 859 души, от тях 88 537 души (29,72 %) живеят в градовете а 209 322 души (70,27 %) в селата. Средната гъстота е 84.5 д/км2.

Sources: Esri, HERE, Garmin, USGS, Intermap, INCREMENT P, NRCan, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), Esri Korea, Esri (Thailand), NGCC, (c) OpenStreetMap contributors, and GIS User Community

Връзка с нас: