Радиус: Изключено
Радиус:
км Set radius for geolocation
Търсене

Секцията включва всички пътни инциденти, случили се на територията на община Гюргево за периода 2015 – 2020 г. На базата на броя на пътните инциденти, както и на причините за случването им, могат да бъдат направени съответните анализи, които да определят изготвянето и взимането на мерки за намаляване и дори предотвратяване на пътно-транспортните произшествия в даден пътен участък.

Връзка с нас: