Радиус: Изключено
Радиус:
км Set radius for geolocation
Търсене

Пътищата и улиците, обект на анализ на трафика и картографиране на черните точки/черни локации, съгласно този проект са следните:

  • Окръжен път DJ 412A. Път втори клас с дължина 36 км, който свързва две важни пътни артерии от международно значение и който представлява важен алтернативен маршрут между Централна Румъния и румънския бряг на Черно море, без да преминава през Букурещ и околните натоварени пътища. Представлява третичен пътен участък, който е недостатъчно свързан с мрежата TEN-T, а това засяга конкурентоспособността, мобилността и създава проблеми в движението. Качеството на окръжната пътна мрежа е основен фактор за привличане на инвестиции, а областният път DJ412A има частично деградирала настилка, като пътят е с променлива ширина около 5,50 – 5,80 м.
  • Окръжен път DJ603. Намира се между населените места Comana и Naipu и свързва DN6 и DJ411. Неговата дължина е 36,45 км, средният наклон е 1,4%-1,5 %. Пътят има социално-икономически характер, като осигурява връзката с населените места по неговия маршрут. Надграждането на DJ603 е част от програмата за рехабилитация и развитие на инфраструктурата на общата инфраструктура и туризма.
  • Окръжен път DJ411. Свързва основния път между Гюргево и Букуреш – номер 5 и път 5А. Представлява успореден, алтернативен маршрут на път номер 4, който свързва Bucuresti с Oltenita, но им значение и като алтернатива на пътните връзки между Букурещ и Calarash, както и между Bucurest и българския град Силистра. Пътят е със значителна дължина от 69 км.
  • Окръжен път DJ507. Третокласен път с местно значение, свързва Гюргево с няколко села, за които обаче той е единствената връзка с окръжния град, което го прави толкова важен за района. Дължината му е 17 км. Свършва при град Gostinu.
  • Окръжен път DJ413. Окръжният път DJ413 е с дължина 10 км и осигурява връзка между националните пътища DN5 и DN41. Пътят е с локално значение, но в комбинация с път DJ603 ще осигури алтернативен.

Всички тези пътища имат важно значение като алтернативни маршрути и като варианти за по-бързо или по-кратко достигане до определени точки. Първокласните пътища в окръг Гюргево са в добро състояние и  именно рехабилитацията на тези вторични участъци ще осигури по-добрата транспортна свързаност в Окръг Гюргево с маршрути за преминаване в северна посока- към път DN5A.

Връзка с нас: