Raza: Oprit
Raza:
km Set radius for geolocation
Caută

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Giurgiu, în calitate de beneficiar lider, în parteneriat cu Municipalitatea Byala, districtul Ruse, Bulgaria, implementează în perioada 22.08.2018 – 21.08.2021, proiectul „Improved nodes Giurgiu-Byala for better connection to TEN-T infrastructure („Îmbunătățirea nodurilor Giurgiu-Byala pentru o conectare mai bună la rețeaua infrastructurii TEN-T”), acronim B-TeN, cod e-MS: ROBG-442.

Proiectul este cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională în cadrul Programului Interreg V-A România – Bulgaria 2014 -2020, Axa prioritară 1: „O regiune bine conectată”, Obiectivul specific: „Îmbunătăţirea planificării, dezvoltării şi coordonării sistemelor transfrontaliere de transport pentru o conectare mai bună la reţeaua de transport TEN-T”.

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea sistemului comun de transport, prin conectarea eficientă a comunităţilor din Giurgiu şi Byala la reţeaua centrală şi secundară TEN-T.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. Îmbunătăţirea infrastructurii de transport pentru o conectare mai bună la reţeaua centrală şi secundară TEN-T,  pentru a asigura un sistem de transport mai sigur şi mai facil pentru utilizatori;
  2. Dezvoltarea unui sistem comun de management al traficului şi măsuri pentru mobilitate inteligentă în zona transfrontalieră Giurgiu-Byala;
  3. Îmbunătăţirea experienţei publice şi a cunoştinţelor în domeniul măsurilor de siguranţă a traficului în zona transfrontalieră, pentru o coordonare mai bună a sistemelor de transport.

Bugetul total al proiectului este:

Parteneri

FEDR (EUR)

Contribuția

națională (EUR)

Contribuția

partenerilor (EUR)

Total Eligible (EUR)

1. UAT Județul Giurgiu (LB)

4.448.678,62

680.333,82

104.727,12

5.233.739,56

2. Municipalitatea Byala (PP)

2.330.026,35

356.329,57

54.851,56 

2.741.207,48

TOTAL

6.778.704,97

1.036.663,39

159.578,68

7.974.947,04

 

Activitățile proiectului sunt următoarele:

   

  • Pregătirea Proiectului P
  • Managementul Proiectului M: A1: Desemnarea echipei de proiect – LB, PP (inclusiv consultanţă externă); A2: Derularea procedurilor de achiziţii publice pentru implementare, investiţii şi comunicare – LB; A3: Derularea procedurilor de achiziţii publice pentru managementul general al proiectului – PP; A4: Asigurarea managementului integrat şi a raportării – LB, PP
  • T1: Sistem comun de management al traficului: A1: Elaborarea planului de management al traficului – PP; A2: Implementarea sistemului comun de management al traficului – PP şi LB; A3: Campanie de conştientizare privind sistemul comun de management al traficului – PP şi LB
  • T2: Sistem integrat de conştientizare a măsurilor pentru siguranţa traficului: A1: Cartografierea punctelor critice şi dezvoltarea unui sistem integrat de conştientizare în ambele comunităţi – PP şi LB; A2: „Cum să îmbunătăţim măsurile de siguranţă rutieră în zona transfrontalieră Giurgiu Byala?” – PP; A3: Studiu de trafic şi nevoile de dezvoltare a infrastructurii rutiere în zona transfrontalieră – LB; A4: Studiu – Noi abordări în domeniul managementului traficului și a măsurilor de siguranță a traficului – PP; A5: Conferinta “Noi abordări în domeniul managementului traficului şi a măsurilor de siguranţă a traficului” – LB
  • LB – Reabilitarea DJ 412 A Adunaţii Copăceni – Dărăşti Vlaşca – Novaci – Popeşti – Mihăileşti: A1: Elaborarea proiectului tehnic; A2: Implementarea lucrărilor de construcţii; A3: Servicii de asistenţă tehnică; A4: Dirigenţie de şantier

Sectorul de drum care face obiectul proiectului este în lungime totală 12,53340 km, in administrarea Consiliului Judetean Giurgiu. Din care 12,20426 km sunt situați în zona eligibilă transfrontalieră, iar 0,335 km, în afara ariei eligibile a programului, după cum urmează:

 – km 14+660 la km 20+288 (L = 5,62800 km) situat pe raza U.A.T. Adunații Copăceni, sat Adunații Copăceni și sat Dărăști Vlașca, județul Giurgiu, carte funciară nr. 36739 – sector eligibil

 – km 20+288 la km 20+623 (L = 0,33500 km) situat pe raza U.A.T. Dărăști, sat Dărăști, județul Ilfov, carte funciară nr. 51521 – sector neeligibil

 – km 20+623 la km 27+193,40 (L = 6,57040 km) situat pe raza U.A.T. Mihăilești, sat Novaci, sat Popești și orașul Mihăilești, județul Giurgiu, carte funciară nr. 37729 – sector eligibil.

  • PP – Reabilitarea străzilor din localitatea Byala: A1: Servicii de proiectare şi execuţie lucrări de reabilitare şi reconstrucţie; A2: Supervizarea lucrărilor de construcţii pentru reabilitarea şi reconstrucţia străzilor din localitatea Byala
  • Comunicare C: A1: Activităţi de start-up, inclusiv comunicare – LB, PP; A2: Publicaţii – LB, PP; A3: Evenimente publice – LB, PP; A4: Materiale promoționale – LB, PP; A5: Activităţi digitale – LB, PP

Proiectul B-Ten nu este doar un proiect de modernizare a infrastructurii de transport, ci este şi un proiect prin intermediul căruia vor fi create mecanisme comune Giurgiu – Byala, care vor îmbunătăţi mobilitatea şi accesibilitatea în zonele transfrontaliere.

Astfel, va fi dezvoltat un sistem comun de management al traficului pentru mobilitate inteligentă (smartmobility) în zona transfrontalieră Giurgiu-Byala. De asemenea, vor fi elaborate studii pentru îmbunătățirea managementului traficului ce vor identifica necesitatea dezvoltării infrastructurii rutiere şi măsuri de siguranță a traficului, pentru o conectivitate mai bună între Byala și Giurgiu precum și a ambilor parteneri la reţeaua TEN-T.

În vederea analizării şi dezbaterii rezultatelor obţinute prin intermediul studiilor efectuate, dar şi pentru a asigura un nivel optim de informare în rândul tuturor partilor interesate, în cadrul proiectului vor fi organizate conferinţe, workshop-uri comune şi dezbateri publice, care vor reuni autorităţi publice, entităţi ce activează în domeniul transportului, precum şi alţi factori interesaţi.

Date de contact: Elena Nadia Coscai, asistent responsabil informare și publicitate, telefon: 0372 462 649, fax: 0372 462 651, e-mail: cjgiurgiu@gmail.com.

Contactează-ne: